close
تبلیغات در اینترنت
بازی با قراردادهای آتی سکه طلا در میان فریب و غافلگیری برای سهامداران خرد توجیه ندارد